Rozkłady zajęć klas

0 A Zerówka

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
3. ANG
-

REL
-
ANG
-

4.
5.
REL
-1 A edukacja wczesnoszkolna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
ANG
-
ANG
-

INF
-
2.
REL
-
REL
-


1 B edukacja wczesnoszkolna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
REL
-
REL
-


2.
ANG
-
ANG
-

INF
-

7 A szk.podst.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. DOR
107
MUZ
01
FIZ
206
CHE
201
FIZ
206
2. REL
104
GEO
23
POL
104
POL
104
POL
104
3. CHE
206
MAT
201
HIS
203
POL
104
ANG/INF
33/102
4. -/WF
-/-
-/WF
-/-
MAT
108
BIO
106
INF/ANG
102/33
5. -/WF
-/-
REL
32
NIE/ANG
202/33
-/WF
-/-
HIS
203
6. POL
104
ANG/NIE
33/202
ANG/NIE
33/202
MAT
108
BIO
106
7. GEO
24
NIE/ANG
202/33
PLA
34
GWY
202
MAT
108

7 B szk.podst.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. REL
104
GEO
23
INF/ANG
102/23
DOR
202
MAT
108
2. HIS
203
REL
32
ANG/INF
23/102
PLA
34
GEO
24
3. POL
101
POL
101
POL
101
BIO
106
POL
101
4. WF/WF
-/-
WF/WF
-/-
MAT
24
GWY
101
POL
101
5. WF/WF
-/-
MAT
108
FIZ
201
WF/WF
-/-
HIS
205
6. ANG/NIE
23/202
CHE
206
MUZ
01
CHE
206
ANG/NIE
23/202
7. NIE/ANG
202/23
FIZ
201
BIO
106
MAT
108
NIE/ANG
202/23

7 C szk.podst.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HIS
203
DOR
107
HIS
203
GWY
203
GEO
24
2. MAT
105
MAT
108
ANG/NIE
34/31
POL
24
CHE
108
3. REL
32
REL
23
NIE/ANG
29/34
FIZ
206
BIO
106
4. BIO
106
PLA
34
WF/WF
-/-
WF/WF
-/-
WF/WF
-/-
5. GEO
24
POL
105
WF/WF
-/-
MAT
107
MAT
108
6. FIZ
201
ANG/INF
105/102
CHE
206
ANG/NIE
33/31
POL
105
7. POL
105
INF/ANG
102/105
MUZ
01
NIE/ANG
31/33
POL
105

7 D szk.podst.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
105
POL
101
MAT
108
POL
101
DOR
202
2. POL
101
HIS
205
POL
101
POL
101
PLA
34
3. MUZ
01
GWY
108
BIO
106
MAT
108
GEO
24
4. ANG/NIE
33/202
GEO
23
WF/WF
-/-
WF/WF
-/-
WF/WF
-/-
5. NIE/ANG
202/33
FIZ
106
WF/WF
-/-
HIS
205
REL
32
6. BIO
106
REL
32
NIE/ANG
106/23
INF/ANG
102/23
MAT
108
7. CHE
206
CHE
206
ANG/NIE
23/104
ANG/INF
23/102
FIZ
201

7 E szk.podst.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ANG/NIE
24/31
BIO
106
FIZ
201
BIO
106
PLA
34
2. NIE/ANG
31/24
WF/WF
-/-
GEO
24
CHE
206
HIS
205
3. MAT
105
POL
105
MAT
108
INF/ANG
102/32
REL
32
4. GWY
201
POL
105
NIE/ANG
29/34
ANG/INF
34/102
MAT
201
5. MUZ
01
GEO
24
ANG/NIE
01/31
FIZ
201
POL
105
6. WF/WF
-/-
MAT
108
REL
32
POL
105
CHE
206
7. WF/WF
-/-
DOR
107
POL
105
HIS
205
WF/WF
-/-

2 A niemiecka

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ANG/NIE
23/202
INF/NIE
102/202

POL
104
BIO
106
2. NIE/ANG
202/23
NIE/INF
202/102
HIS
203
NIE/ANG
202/01
HIS
203
3. MAT
108
POL
104
POL
104
ANG/NIE
01/18
MAT
205
4. WF/WF
-/-
WF/WF
-/-
WOS
205
MAT
108
REL
32
5. REL
32
MAT
205
MAT
108
WF/WF
-/-
POL
104
6. GEO
108
ART
34
GWY
104
WF/WF
-/-
MUZ
01
7. POL
104

FIZ
201
NIE
203
CHE
206

2 B ogólna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF/WF
-/-
POL
105
GEO
24
WF/WF
-/-

2. WF/WF
-/-
MAT
107
WOS
103
MAT
107
NIE/ANG
01/23
3. INF/ANG
102/23
REL
32
MAT
107
GWY
107
ANG/NIE
23/01
4. ANG/INF
24/102
MUZ
01
FIZ
201
HIS
203
HIS
203
5. POL
105
WF/WF
-/-
CHE
206
BIO
106
ART
34
6. POL
105
NIE/ANG
31/23
POL
24
REL
32
MAT
104
7. MAT
107
ANG/NIE
23/31

POL
105

2 C ogólna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/WF
-/-


-/WF
-/-
REL
32
2. -/WF
-/-
POL
105
MAT
108
HIS
203
BIO
106
3. WOS
201
HIS
203
POL
105
GEO
24
MAT
108
4. MAT
205
GWY
24
POL
105
CHE
206
POL
105
5. ANG/NIE
104/31
-/WF
-/-
ART
34
POL
105
FIZ
201
6. NIE/ANG
31/18
MUZ
01
ANG/INF
101/102
MAT
104
ANG/NIE
29/18
7.
MAT
108
INF/ANG
102/101
REL
32
NIE/ANG
18/29

2 D angielska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
GEO
24
POL
101
CHE
206
NIE/ANG
31/23
2. BIO
106
POL
101
MAT
107
ANG/NIE
29/31
ANG/NIE
33/31
3. MAT
107
WF/WF
-/-
HIS
205
NIE/ANG
33/29
MAT
34
4. REL
32
ANG/INF
206/102
REL
32
WOS
205
ART
34
5. HIS
205
INF/ANG
102/203
GWY
24
MAT
203
WF/WF
-/-
6. POL
101
MAT
107
FIZ
201
MUZ
01
WF/WF
-/-
7. POL
101

WF/WF
-/-

POL
101

2 E ogolna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
106


ANG/INF
33/102
HIS
203
2. REL
32

BIO
106
INF/ANG
102/33
REL
32
3. NIE/ANG
31/33
WF/WF
-/-
GWY
23
POL
103
POL
103
4. ANG/NIE
203/31
NIE/ANG
31/101
MAT
107
FIZ
201
POL
103
5. WOS
203
ANG/NIE
202/31
POL
103
MUZ
01
MAT
107
6. WF/WF
-/-
MAT
106
HIS
203
MAT
101
ART
34
7. WF/WF
-/-
POL
103
CHE
206
GEO
24
WF/WF
-/-

2 F integracyjna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ANG/INF
33/102
POL
103
MAT
107
POL
103
CHE
103
2. INF/ANG
102/33
HIS
203
WF/WF
-/-
POL
103
FIZ
201
3. ART
34
ANG/NIE
33/202
POL
103
WF/WF
-/-
POL
104
4. MAT
107
NIE/ANG
106/33
HIS
203
ANG/NIE
29/18
MAT
107
5. BIO
106
MAT
107
REL
32
NIE/ANG
18/29
WF/WF
-/-
6. GWY
203
GEO
24
WOS
205
MAT
107
WF/WF
-/-
7. REL
32MUZ
01

2 G ogólna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
108


HIS
205
WF/WF
-/-
2. ART
34
BIO
106
FIZ
201
MAT
108
WF/WF
-/-
3. GEO
24
MUZ
01
MAT
201
POL
101
ANG/NIE
29/31
4. POL
101
REL
32
ANG/INF
206/102
ANG/NIE
01/31
NIE/ANG
31/24
5. CHE
206
POL
101
INF/ANG
102/101
NIE/ANG
31/23
MAT
24
6. REL
32
POL
101
WF/WF
-/-
WF/WF
-/-
POL
101
7. WOS
205
MAT
205
HIS
205
GWY
103

3 A niemiecka

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. NIE/ANG
205/103
POL
104
REL
32
MAT
107
POL
104
2. ANG/NIE
103/205
ZTE
01
WOS
205
EDB
105
WF/-
-/-
3. HIS
203
ART
34
GWY
24
REL
201
WF/-
-/-
4. POL
104
NIE
202
POL
104
ANG/NIE
33/202
MAT
108
5. FIZ
201
CHE
206
POL
104
NIE/ANG
202/33
CHE
206
6. GEO
24
MAT
205
MAT
108
HIS
203
FIZ
201
7. BIO
106
WF/-
-/-
-/NIE
-/202
WF/-
-/-
NIE/-
203/-

3 B ogolna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ART
34
WF/WF
-/-
BIO
106

HIS
205
2. MAT
201
WF/WF
-/-
REL
32
WF/WF
-/-
POL
103
3. POL
103
GEO
24
WF/WF
-/-
EDB
105
FIZ
201
4. ZTE
01
HIS
205
GWY
106
REL
32
ANG/NIE
18/29
5. CHE
107
POL
103
WOS
203
MAT
34
NIE/ANG
29/18
6. ANG/NIE
33/34
POL
103
MAT
107
FIZ
201
MAT
107
7. NIE/ANG
34/33

POL
103
CHE
206

3 C ogólna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

WF/WF
-/-
GEO
24
FIZ
201
2.
ART
34
WF/WF
-/-
REL
106
POL
101
3. WF/WF
-/-
HIS
205
REL
32
WF/WF
-/-
MAT
107
4. POL
23
POL
104
POL
101
MAT
107
CHE
206
5. POL
23
GWY
104
MAT
107
CHE
206
BIO
106
6. MAT
107
WOS
203
NIE/ANG
31/29
HIS
205
ANG/NIE
33/31
7. FIZ
108
EDB
104
ANG/NIE
29/31
ZTE
01
NIE/ANG
31/33

3 D angielska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
ART
34
WOS
205
REL
32
POL
101
2. MAT
108
POL
201
POL
105
HIS
205
WF/WF
-/-
3. HIS
205
BIO
106
FIZ
206
ANG/NIE
23/31
WF/WF
-/-
4. CHE
206
CHE
201
REL
23
NIE/ANG
24/23
NIE/ANG
202/23
5. GEO
101
ZTE
01
GWY
105
MAT
108
ANG/NIE
23/202
6. POL
103
EDB
104
POL
105
FIZ
24
MAT
103
7.
WF/WF
-/-
MAT
108
WF/WF
-/-

3 E angielska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. CHE
206
-/WF
-/-
NIE/ANG
01/33
ART
34
WOS
105
2. MAT
107
-/WF
-/-
ANG/NIE
33/01
-/WF
-/-
CHE
206
3. BIO
106
MAT
107
-/WF
-/-
HIS
203
HIS
203
4. POL
103
POL
103
MAT
103
EDB
105
ANG/NIE
01/106
5. POL
103
FIZ
201
REL
23
REL
32
NIE/ANG
101/01
6. ZTE
01

POL
103
POL
103
GEO
24
7. FIZ
201


MAT
106
GWY
205

3 F integracyjna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ZTE
01
HIS
205
POL
104
EDB
105
WF/WF
-/-
2. FIZ
206
POL
104
CHE
206
CHE
201
MAT
107
3. POL
104
MAT
206
NIE/ANG
202/33
ART
34
WOS
105
4. REL
34
REL
203
ANG/NIE
33/202
POL
104
POL
104
5. MAT
108
WF/WF
-/-
GWY
205
FIZ
104
ANG/NIE
33/31
6. HIS
205
WF/WF
-/-
WF/WF
-/-
BIO
106
NIE/ANG
203/32
7.


MAT
107
GEO
24

3 G ogolna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
REL
32
-/WF
-/-
NIE/ANG
31/23
MAT
107
2. ZTE
01
POL
103
-/WF
-/-
ANG/NIE
23/32
HIS
105
3. -/WF
-/-
POL
103
NIE/ANG
31/01
-/WF
-/-
CHE
206
4. MAT
108
MAT
107
ANG/NIE
01/31
POL
103
WOS
205
5. REL
34
GEO
34
BIO
106
EDB
103
POL
103
6. CHE
206
FIZ
201
ART
34

FIZ
205
7. POL
103
HIS
203
MAT
107

GWY
107