Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
www.sp1.elk.edu.pl           [Startuj z SP1] [Dodaj do Ulubione] [Poleć nas znajomemu]
G2
     ul. Koszykowa 1
       19-300 Ełk

sekretariat tel./fax:
      +48 87 732 64 14
pok. naucz.:  87 732 64 18
logopeda:      87 732 64 20
pedagog:       87 732 64 19
księgowość:  87 732 64 17
kier. gosp.:    87 732 64 21
biblioteka:     87 732 67 35
świetlica:      87 732 67 37
e-mail:
sekretariat@sp1.elk.edu.plSP1 - do strony głównej
SP1 - Ełk
SP1 - Ełk "Nasza szkoła przygotowuje ucznia do dokonywania trafnych i odpowiedzialnych wyborów,
przez co osiągnie on sukces, na miarę swoich możliwości,
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym."

Translator

Szkoła


Praca zdalna 0-III
Dziennik elektroniczny
SP1-kalendarz 2022/2023
RODO

Kadra szkoły
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla rodziców / Rada Rodziców
SU / Uczniowie i absolwenci

Zarządzenia
Sprawy wychowawcze
Dokumenty i publikacje
Rekrutacja
Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Mistrzowie pióra - prace uczniów

Koło fotograficzne
Biblioteka SP1
PROJEKTY

Młodzi w akcji+
Razem dla Edukacji Australia
Festiwal Patrioty i Patriotki XXIw
Edukacja globalna
ERASMUS+
Deutsch hat Klasse - sala 31
Deutsch hat Klasse
EFS - pracownie
"Szkoła Odkrywców Talentów"
Człowiek najlepsza inwestycja
Comenius

Asystentura Comenius:
- Blog Adem Celep

2012 - 2014
logo

2003 - 2006
Wizyta robocza
Realizacja projektu
Informacje prasowe
Szkoły partnerskie:
Szkoła w Weener Szkoła w Acquaviva delle Fonti

Linki
BIP SP1
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Ełk
Strona powiatu Ełckiego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

stat4u

Realizacja II roku projektu
Die Projektrealisierung im zweiten Jahr


Kalendarz na II rok realizacji Projektu - Comenius

wrzesień 2004 - Wymiana młodzieży Gimnazjum Nr 2 w Ełku i Hauptschule Weener (Weener/ Niemcy)
wrzesień 2004 - wizyta robocza w Ełku:
> poznanie polskiego sytemu szkolnictwa,
> zwiedzanie szkół ponadgimnazjalnych,
> ewaluacja pierwszego roku projektu,
> opracowanie wniosku na przedłużenie kontraktu,
> rozplanowanie pracy w drugim roku projektu:
Temat: Rynek pracy w regionie
1. przeprowadzenie ankiety - Preferencje zawodowe uczniów
2. przedstawienie statystyk, dotyczących rynku pracy
3. prezentacja największego zakładu pracy w regionie.
październik 2004 - marzec 2005 - opracowywanie zadań wyznaczonych na drugi rok projektu
grudzień 2004 - powtórne przeprowadzenie ankiety, badającej nastawienie uczniów do mieszkańców krajów partnerskich
styczeń 2005 - opracowanie ankiet i przedstawienie wyników szkołom partnerskim
marzec 2005 - prezentacja szkołom partnerskim opracowanych zagadnień
maj 2005 - wizyta robocza w Weener/ Niemcy
maj/ czerwiec 2005 - Wymiana młodzieży Gimnazjum Nr 2 w Ełku i Hauptschule Weener Elk/Polska)

Kalender für das zweite Projektjahr

September 2004 - Schüleraustausch Gimnazjum Nr. 2 in Elk und Hauptschule Weener (Weener/ Deutschland)
September 2004 - Projekttreffen in Elk
> Präsentation des polnischen Schulsystems,
> Besichtigung der post-gymnasialen Schulen,
> Evaluierung des ersten Projektjahres,
> Besprechung des Verlängerungsantrages,
> Planung der Arbeit im zweiten Projektjahr:
Thema: Arbeitsmarkt in der Region
1. Fragebogen - Arbeitsmarkt in der Region
2. Statistiken über den Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit
3. Präsentation des größten Betriebes in der Region
Oktober 2004 - März 2005 - Bearbeitung der Aufgaben für das Schuljahr 2004/2005
Dezember 2004 - Wiederholung des Fragebogens - Was meinst du über Deutsche, Italiener und Polen?
Januar 2005 - Bearbeitung des Fragebogen und Präsentation der Ergebnisse
März 2005 - Präsentation der bearbeiteten Aufgaben
Mai 2005 - Projekttreffen in Weener/ Deutschland
Mai/ Juni 2005 - Schüleraustausch Gimnazjum Nr. 2 in Elk und Hauptschule Weener (Elk/ Polen)

Fragebogen

ankieta
Kliknij aby zobaczyć wynik / Hier klicken für Ergebnisse / Click here for results
Tak byłem w Niemczech lub we Włoszech.
Ja, ich war in Deutschland oder in Italien.
Yes, I was in Germany or in Italy.
Kliknij aby zobaczyć wynik / Hier klicken für Ergebnisse / Click here for results
Tak byłem w Niemczech lub we Włoszech.
Ja, ich war in Deutschland oder in Italien.
Yes, I was in Germany or in Italy.
ankieta
Kliknij aby zobaczyć wynik / Hier klicken für Ergebnisse / Click here for results
Tak byłem w Niemczech lub we Włoszech.
Ja, ich war in Deutschland oder in Italien.
Yes, I was in Germany or in Italy.

Wśród uczniów wszystkich klas trzecich naszego gimnazjum przeprowadzono ankietę, opracowaną podczas spotkania roboczego Comeniusa, które odbyło się we wrześniu 2004r. w Ełku. Ankieta dotyczyła preferencji zawodowych młodzieży.

ankietaPL
Kliknij aby zobaczyć wynik

Unter SchülerInnen der letzten Klassen unseres Gymnasiums wurde ein Comenius-Fragebogen durchgeführt. Er wurde im September 2004 während des Comenius-Treffens in Elk formuliert.

ankietaDE
Hier klicken für Ergebnisse
logo
Zakład Elektrotechniki
Motoryzacyjnej w Ełku

4 kwietnia 2005 r. klasa IIa zwiedziła największy zakład w Ełku - Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku (ZEM EŁK). Znajduje się on przy ulicy Bema 2.

Am 4. April 2005 hat die Klasse IIa den größten Betrieb in Ełk besucht. Der Betrieb heißt Zakład Elektroniki Motoryzacyjnej in Ełk (ZEM EŁK). Er befindet sich in der Bemastraße 2.

foto
foto
Krótka historia zakładu
Kurze Geschichte des Betriebes
1945 - powstanie zakładu (naprawia się traktory)
        Der Betrieb entsteht (man repariert Traktoren)
1962 - produkuje się pierwsze wiązki (do samochodów)
        Man produziert die ersten Kabelbűndel (fűr Autos)
1965 - produkuje się narzędzia
        Man produziert Werkzeuge
1988 - produkuje się pierwsze lampy (do polskiej marki Polonez)
        Man produziert die ersten Autolampen (fűr polnische Automarke Polonez)
1992 - produkuje się dla Opla i Mercedesa
        Man produziert fűr Opel und Mercedes
1994 - produkuje się wiązki dla Peugeot‘a 405
        Man produziert Kabelbűndel fűr Peugeot 405
1997 - produkuje się wiązki dla Forda Ka
        Man produziert Kabelbűndel fűr Ford Ka
1998 - produkuje się lampy samochodowe do Daewoo Lanos
        Man produziert Autolampen fűr Daewoo Lanos
1998 - produkuje się lampy samochodowe do Daewoo Matiz
        Man produziert Autoloampen fűr Daewoo Matiz
2000 - produkuje się dla VW Passat
        Man produziert fűr VW Passat
2001 - produkuje się dla Fiata
        Man produziert fűr Fiat
2005 - zakład obchodzi sześćdziesiątą rocznicę istnienia
        Der Betrieb feiert den 60. Jahrestag
Produkcja
Die Produktion
WIĄZKI DO SAMOCHODÓW (Daewoo, Fiat, VW, Peugeot)
KABELBÜNDEL FÜR AUTOS (Daewoo, Fiat, VW, Peugeot)
foto
OŚWIETLENIE:
BELEUCHTUNG:
REFLEKTORY (Daewoo Lanos, Daewoo Matiz, Polonez)
SCHEINWERFER (Daewoo, Lanos, Daewoo Matiz, Polonez)
LAMPY TYLNE (Skoda Oktawia, Daewoo Matiz, Daewoo Lanos, Polonez)
HINTERLAMPEN (Skoda Oktawia, Daewoo Matiz, Daewoo Lanos, Polonez)
foto
KOMPONENTY ŚWIETLNE ( Daewoo Lanos, Polonez, Fiat, VW, Philips)
BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN (Daewoo Lanos, Polonez, Fiat, VW, Philips)
Struktura sprzedaży
Die Struktur des Verkaufs
Wykres2
Ilość pracowników
Die Zahl der Arbeiter
Wykres2
Godziny pracy
Arbeitsuhrzeiten
W ZEM-EŁK mamy pracę na zmiany:
Bei ZEM-EŁK haben wir Schichtarbeit:
foto
I. Pracownicy biurowi pracują na jedną zmianę:
7.00-15.00 lub 8.00-16.00

I. Büroangestellte arbeiten in eine Schicht:
7.00-15.00 oder 8.00-16.00
II. Pracownicy fizyczni pracują na trzy zmiany:
II. Arbeiter arbeiten in drei Schichten:
 1. pierwsza zmiana: 6.00-14.00
  die erste Schicht : 6.00-14.00
 2. druga zmiana: 14.00-22.00
  die zweite Schicht : 14.00-22.00
 3. trzecia zmiana: 22.00-6.00
  die dritte Schicht : 22.00-6.00
Od kabla do wiązki
Vom Kabel zur Kabelbündel
Pierwszy magazyn
Das 1. Lager

Tu przechowuje się różne materiały potrzebne do produkcji wiązek; przede wszystkim kilometry kabli.

Hier lagert man verschiedene Materialien für die Produktion der Kabelbündel, vor allem Kilometer von Kabeln.

Krajalnia
Die Zuschneiderei

Tu tnie się kable na mniejsze części.

Hier schneidet man die Kabel in kleine Stücke.

Hala produkcyjna
Die Produktionshalle

Tu łączy się pocięte kable w wiązki.

Hier verbindet man die geschnittenen Kabel zu den Kabelbündeln.

 1. Małe wiązki robi jedna osoba.
  Kleine Kabelbündel macht eine Person.
  foto
 2. Duże wiązki robi grupa osób przy linii montażowej.
  Große Kabelbündel machen mehrere Personen. Sie arbeiten am Fließband.
  foto
Gotowe wiązki są sprawdzane i pakowane.
Die fertigen Kabelbündel kontrolliert man und man packt sie.


Drugi magazyn
Das 2. Lager

Tu wiązki czekają na klienta.
Hier warten die Kabelbündel auf Kunden.

Rynek pracy w statystykach
Der Arbeitsmarkt in Statistiken
  Liczba ludności:
 1. w Polsce: 38 160 000
 2. w gminie Ełk: 10 003
 3. w Ełku: 56 249
  Die Bevölkerungszahl:
 1. in Polen: 38 160 000
 2. in der Gemeide Ełk: 10 003
 3. in Ełk: 56 249
(2004)
Odsetek bezrobotnych:
 1. w Polsce: 19,4% (około 3,2 miliona)
 2. w województwie warmińsko-mazurskim: 29,8% (około 170 tys.) - największe bezrobocie ze wszystkich województw w Polsce
 3. w powiecie ełckim: 29,9% ( ok. 3622)
 4. w mieście Ełk: 9,9% (ok. 5576)
(2005)
Arbeitslosenquote:
 1. in Polen: 19,4% (ca. 3,2 Mil.)
 2. in der Woiwodschaft warmińsko-mazurskie: 29,8% (ca. 170 Tsd.) - [die größte Arbeitslosenquote in Polen]
 3. im Kreis Ełk: 29,9% (ca. 9622)
 4. in der Stadt Ełk: 9,9% (ca. 5576)
(2005)
Liczba bezrobotnych w powiecie ełckim
(według wieku)
Arbeitslosenzahl im Kreis Elk
(nach dem Alter) wykres
2004
wykres
wykres
2004
[Na górę] [Drukuj tą stronę]

sp1@elk.edu.pl
pomysł strony: Maciej Kasprzyk - © copyright Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - administracja: J. Świderski