Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
www.sp1.elk.edu.pl           [Startuj z SP1] [Dodaj do Ulubione] [Poleć nas znajomemu]
G2
     ul. Koszykowa 1
       19-300 Ełk

sekretariat tel./fax:
      +48 87 732 64 14
pok. naucz.:  87 732 64 18
logopeda:      87 732 64 20
pedagog:       87 732 64 19
księgowość:  87 732 64 17
kier. gosp.:    87 732 64 21
biblioteka.:    87 732 67 35
e-mail:
sp1@elk.edu.pl
g2@elk.edu.plSP1 - do strony głównej
SP1 - Ełk
SP1 - Ełk "Nasza szkoła przygotowuje ucznia do dokonywania trafnych i odpowiedzialnych wyborów,
przez co osiągnie on sukces, na miarę swoich możliwości,
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym."

Translator

Szkoła


Plan lekcji SP1
Dziennik elektroniczny
SP1-kalendarz 2018/2019 [PDF]
RODO

Kadra szkoły
Świetlica szkolna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla rodziców / Rada Rodziców
SU / Uczniowie i absolwenci

Zarządzenia
Sprawy wychowawcze
Dokumenty i publikacje
Rekrutacja

Gazetki szkolne
Galeria fotografii
G2radio
Internetowa TV
Mistrzowie pióra - prace uczniów

Informatyka SP1
Koło fotograficzne
Koło dziennikarskie
Biblioteka SP1 NOWA STRONA
Biblioteka SP1
Fizyka SP1
Chemia SP1

UKS "DWÓJKA"
Wiadomości sportowe

PROJEKTY

Edukacja globalna
ERASMUS+
Deutsch hat Klasse - sala 31
Deutsch hat Klasse
EFS - pracownie
"Szkoła Odkrywców Talentów"
Człowiek najlepsza inwestycja
Comenius

Asystentura Comenius:
- Blog Adem Celep

2012 - 2014
logo

2003 - 2006
Wizyta robocza
Realizacja projektu
Informacje prasowe
Szkoły partnerskie:
Szkoła w Weener Szkoła w Acquaviva delle Fonti

Linki
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Ełk
Strona powiatu Ełckiego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Polecamy
- Serwisy godne polecenia
Karmelek

Adamiec

Plastimet

stat4u

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
dawniej Gimnazjum nr 2 w Ełku
19-300 Ełk, ul. Koszykowa 1
tel. 87 7326414
e-mail: g2@elk.edu.pl
sp1@elk.edu.pl
internet: www.sp1.elk.edu.pl

Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Brzozowski
Wicedyrektor: mgr Jan Ciborowski
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Skibicka
Podstawa prawna utworzenia i działania:
Uchwała nr VI/61/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12.03.1999 r., w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 2 oraz nadania Statutu Szkoły.

Uchwała nr XXVIII.3.10.17 Rady Miasta Ełk z dnia 28 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawš - Prawo oœwiatowe na okres od 1 wrzeœnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szkoły jest Statut szkoły. W szkole funkcjonują następujące organy szkoły:
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski.
Ich kompetencje i zasady działania okreœlają:
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin Rady Rodziców,
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym Rady Rodziców jest p. Anna Danieluk.
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego jest uczennica Karolina Ramotowska z klasy III D.

Uczniowie i oddziały
Klasa OddziałyLiczba uczniów
klasa 0120
klasa I367
klasa II237
klasa IV126
klasa VII5110
klasa VIII5135
klasa III7174
Łącznie24

Pracownicy
Pracownicy dydaktyczni57
Pracownicy adminictracji4
Pracownicy obsługi12

Sekretarz szkoły: Ewelina Sosnowska
Główny księgowy: Bożena Dudko
Kierownik gospodarczy: Lucjan Juszkiewicz
Sekretariat szkoły czynny jest od 7:20 do 15:20

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku za rok 2018.
Bilans 2018

Autor dokumentu: Marek Skibicki
Jarosław Swiderski
Udostępnił: Marek Skibicki (2008-10-20 21:42:44)
Ostatnio zmodyfikował: Marek Skibicki (2015-09-20 14:32:12)
: Jarosław Swiderski (2019-05-10 14:32:12)

[Na górę] [Drukuj tą stronę]

g2@elk.edu.pl
pomysł strony: Maciej Kasprzyk - © copyright Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - administracja: J. Swiderski