Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
www.sp1.elk.edu.pl           [Startuj z SP1] [Dodaj do Ulubione] [Poleć nas znajomemu]
G2
     ul. Koszykowa 1
       19-300 Ełk

sekretariat tel./fax:
      +48 87 732 64 14
pok. naucz.:  87 732 64 18
logopeda:      87 732 64 20
pedagog:       87 732 64 19
księgowość:  87 732 64 17
kier. gosp.:    87 732 64 21
biblioteka:     87 732 67 35
świetlica:      87 732 67 37
e-mail:
sp1@elk.edu.plSP1 - do strony głównej
SP1 - Ełk
SP1 - Ełk "Nasza szkoła przygotowuje ucznia do dokonywania trafnych i odpowiedzialnych wyborów,
przez co osiągnie on sukces, na miarę swoich możliwości,
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym."

Translator

Szkoła


Praca zdalna 0-III
Plan lekcji SP1
Dziennik elektroniczny
RODO

Kadra szkoły
Świetlica szkolna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla rodziców / Rada Rodziców
SU / Uczniowie i absolwenci

Zarządzenia
Sprawy wychowawcze
Dokumenty i publikacje
Rekrutacja
Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Mistrzowie pióra - prace uczniów

Koło fotograficzne
Biblioteka SP1
PROJEKTY

Razem dla Edukacji Australia
Festiwal Patrioty i Patriotki XXIw
Edukacja globalna
ERASMUS+
Deutsch hat Klasse - sala 31
Deutsch hat Klasse
EFS - pracownie
"Szkoła Odkrywców Talentów"
Człowiek najlepsza inwestycja
Comenius

Asystentura Comenius:
- Blog Adem Celep

2012 - 2014
logo

2003 - 2006
Wizyta robocza
Realizacja projektu
Informacje prasowe
Szkoły partnerskie:
Szkoła w Weener Szkoła w Acquaviva delle Fonti

Linki
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Ełk
Strona powiatu Ełckiego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

stat4u

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
19-300 Ełk, ul. Koszykowa 1
tel. 87 7326414
e-mail:sp1@elk.edu.pl
internet: www.sp1.elk.edu.plOrgan prowadzący: Gmina Miasto Ełk
Organ nadzoru pedagogicznego: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
Rodzaj działalności: kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie oddziałów zerowych i szkoły podstawowej


Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Brzozowski
Wicedyrektor: mgr Jan Ciborowski
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Skibicka


Podstawa prawna utworzenia i działania:


Uchwała nr XXVIII.3.10.17 Rady Miasta Ełk z dnia 28 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szkoły jest Statut szkoły.


Organy szkoły

W szkole funkcjonują następujące organy szkoły:
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski.

Ich kompetencje i zasady działania określają:
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin Rady Rodziców,
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczącym Rady Rodziców jest p. Agnieszka Kojak.
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego jest uczennica Martyna Zyskowska.


Sprawy prowadzone przez szkołę:

 • kształcenie dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie zapisów do szkoły,
 • ewidencja uczniów,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • przyjmowanie opłat,
 • prowadzenie dokumentacji uczniów i pracowników szkoły dotyczącej ubezpieczenia,
 • kierowanie wniosków do sądu rodzinnego,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły,
 • prowadzenie dokumentów i archiwum dokumentów: dzienników zajęć, arkuszy ocen, protokołów Rad Pedagogicznych, akt pracowniczych,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań.

Uczniowie i oddziały

Klasa OddziałyLiczba uczniów
klasa 0120
klasa I365
klasa II352
klasa III365
klasa IV233
klasa VI126
klasa VIII5113
Łącznie20374


Pracownicy

Pracownicy dydaktyczni31
Pracownicy adminictracji4
Pracownicy obsługi12

Sekretarz szkoły: Ewelina Sosnowska
Główny księgowy: Elżbieta Jenczelewska
Kierownik gospodarczy: Lucjan Juszkiewicz
Sekretariat szkoły czynny jest od 7:20 do 15:20


Struktury własności i majątek:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku dysponuje powierzoną nieruchomością Gminy Miasta Ełk położoną przy ul.Koszykowej 1.
Dyrektor szkoły na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ełku, sprawuje trwały zarząd powierzonej nieruchomości.
Szkoła utrzymywana jest ze środków organu prowadzącego. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z Gminą Miasto Ełk.
Budżet:
Środki finansowe szkoły wydatkowane są na:
- płace dla pracowników szkoły,
- składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę,
- bieżące opłaty,
- zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
- zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw,
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych,
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
- dokształcanie nauczycieli.


Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku.

Bilans 2019

Bilans 2018


Raport o stanie dostępności podmiotu publiczbego Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku.


Raport o stanie dostępności podmiotu publiczbego Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku.Polityka ochrony danych osobowych

Szkoła realizuje Politykę ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce RODO w menu strony Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku.


Wakaty
Zamówienia publiczne

Autor dokumentu: Marek Skibicki
Jarosław Swiderski
Udostępnił: Marek Skibicki (2008-10-20 21:42:44)
Ostatnio zmodyfikował: Marek Skibicki (2015-09-20 14:32:12)
: Jarosław Świderski (2021-03-27 15:05:12)

[Na górę] [Drukuj tą stronę]

sp1@elk.edu.pl
pomysł strony: Maciej Kasprzyk - © copyright Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - administracja: J. Świderski