Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
www.sp1.elk.edu.pl           [Startuj z SP1] [Dodaj do Ulubione] [Poleć nas znajomemu]
G2
     ul. Koszykowa 1
       19-300 Ełk

sekretariat tel./fax:
      +48 87 732 64 14
pok. naucz.:  87 732 64 18
logopeda:      87 732 64 20
pedagog:       87 732 64 19
księgowość:  87 732 64 17
kier. gosp.:    87 732 64 21
biblioteka:     87 732 67 35
świetlica:      87 732 67 37
e-mail:
sp1@elk.edu.plSP1 - do strony głównej
SP1 - Ełk
SP1 - Ełk "Nasza szkoła przygotowuje ucznia do dokonywania trafnych i odpowiedzialnych wyborów,
przez co osiągnie on sukces, na miarę swoich możliwości,
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym."

Translator

Szkoła


Praca zdalna 0-III
Plan lekcji SP1
Dziennik elektroniczny
RODO

Kadra szkoły
Świetlica szkolna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla rodziców / Rada Rodziców
SU / Uczniowie i absolwenci

Zarządzenia
Sprawy wychowawcze
Dokumenty i publikacje
Rekrutacja

Festiwal Patrioty i Patriotki XXI w
Gazetki szkolne
Galeria fotografii
Internetowa TV
Mistrzowie pióra - prace uczniów

Informatyka SP1
Koło fotograficzne
Koło dziennikarskie
Biblioteka SP1 NOWA STRONA
Biblioteka SP1
Deklaracja dostępnosci
PROJEKTY

Edukacja globalna
ERASMUS+
Deutsch hat Klasse - sala 31
Deutsch hat Klasse
EFS - pracownie
"Szkoła Odkrywców Talentów"
Człowiek najlepsza inwestycja
Comenius

Asystentura Comenius:
- Blog Adem Celep

2012 - 2014
logo

2003 - 2006
Wizyta robocza
Realizacja projektu
Informacje prasowe
Szkoły partnerskie:
Szkoła w Weener Szkoła w Acquaviva delle Fonti

Linki
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Ełk
Strona powiatu Ełckiego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Polecamy
- Serwisy godne polecenia
Karmelek

Adamiec

Plastimet

stat4u


Raport o stanie dostępności podmiotu publiczbego Szkoły Podstawowej nr 1
Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku sp1.elk.edu.pl Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:


1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań , pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- są bardzo obszerne,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


2. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia, niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej.

3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub koszt wykonania takich napisów przekracza możliwości szkoły.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekratariatem , e-mail: sp1@elk.edu.pl, tel. +48 87 732 64 14 W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek A (główny) adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku , ul. Koszykowa 1 , 19-300 Ełk Budynek Szkoły jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Dojazd od ulicy Koszykowej. Do Szkoły można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:


– przystanek Nr 10 przy ul. Kilińskiego (kierunek od ul. Wojska Polskiego),
– przystanek Nr 46 przy ul. Kilińskiego (kierunek od ul. Grajewskiej i Przemysłowej ).

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Szkoły przez ul. Koszykową. Przy wejściu głównym do budynku Szkoły usytuowany jest podjazd wyposażony w poręcz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dalej kierujemy się korytarzem na poziomie 0 w prawo do pokoju księgowości, kolejne drzwi to sekretariat i gabinety dyrekcji. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy. Z tyłu budynku znajduje się plac parkingowy ogólnodostępny. Wejście od strony parkingu nie jest wyposażone w podjazd dla wózków.

Budynek B w którym znajdują się sale klas 1-3 nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach. Komunikacja pomiędzy budynkiem A(wejście główne) z budynkiem B odbywa się przez łącznik który nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach


Aplikacje mobilne
brak

Informacje publikowane na mediach społecznościowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku https://m.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-1-w-E%C5%82ku-1916874428563551/ są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.

>
[Na górę] [Drukuj tą stronę]

sp1@elk.edu.pl
pomysł strony: Maciej Kasprzyk - © copyright Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - administracja: J. Swiderski