Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
www.sp1.elk.edu.pl           [Startuj z SP1] [Dodaj do Ulubione] [Poleć nas znajomemu]
G2
     ul. Koszykowa 1
       19-300 Ełk

sekretariat tel./fax:
      +48 87 732 64 14
pok. naucz.:  87 732 64 18
logopeda:      87 732 64 20
pedagog:       87 732 64 19
księgowość:  87 732 64 17
kier. gosp.:    87 732 64 21
biblioteka:     87 732 67 35
świetlica:      87 732 67 37
e-mail:
sekretariat@sp1.elk.edu.plSP1 - do strony głównej
SP1 - Ełk
SP1 - Ełk "Nasza szkoła przygotowuje ucznia do dokonywania trafnych i odpowiedzialnych wyborów,
przez co osiągnie on sukces, na miarę swoich możliwości,
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym."

Translator

Szkoła


Praca zdalna 0-III
Dziennik elektroniczny
SP1-kalendarz 2022/2023
RODO

Kadra szkoły
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla rodziców / Rada Rodziców
SU / Uczniowie i absolwenci

Zarządzenia
Sprawy wychowawcze
Dokumenty i publikacje
Rekrutacja
Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Mistrzowie pióra - prace uczniów

Koło fotograficzne
Biblioteka SP1
PROJEKTY

Młodzi w akcji+
Razem dla Edukacji Australia
Festiwal Patrioty i Patriotki XXIw
Edukacja globalna
ERASMUS+
Deutsch hat Klasse - sala 31
Deutsch hat Klasse
EFS - pracownie
"Szkoła Odkrywców Talentów"
Człowiek najlepsza inwestycja
Comenius

Asystentura Comenius:
- Blog Adem Celep

2012 - 2014
logo

2003 - 2006
Wizyta robocza
Realizacja projektu
Informacje prasowe
Szkoły partnerskie:
Szkoła w Weener Szkoła w Acquaviva delle Fonti

Linki
BIP SP1
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Ełk
Strona powiatu Ełckiego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

stat4u

Realizacja III roku projektu
Die Projektrealisierung im dritten Jahr


Ankieta

ANKIETA

ANKIETA
ANKIETA
Kliknij aby zobaczyć wyniki

Fragebogen

FRAGEBOGEN

FRAGEBOGEN
FRAGEBOGEN
Hier klicken für Ergebnisse
I. Ochrona środowiska w domu
1. Sortujemy odpady.
-
-
I. Die Umweltschutz zu Hause
1. Wir sortieren Abfälle.
-
-
2. Oszczędzamy energię poprzez używanie żarówek energooszczędnych.
-
2. Wir sparen Energie, indem wir energiesparsame Glühbirnen benutzen.
-
3. Oszczędzamy wodę poprzez:
3. Wir sparen Wasser, indem...
a) korzystanie z prysznica. Rezygnujemy z wanny.
a) wir duschen. Wir verzichten auf die Badewanne.
b) nie mycie naczyń pod bieżącą wodą.
b) wir das Geschirr nicht mit dem fließenden Wasser spülen.
c) zakręcanie wody podczas szczotkowania zębów.
c) wir den Wasserhahn zudrehen, wenn wir Zähne putzen.
Co powinniśmy jeszcze zrobić dla środowiska?
-
Was sollen wir für unsere Umwelt noch tun?
-
1.Powinniśmy nie używać plastikowych torebek, tylko korzystać z bawełnianych torebek i koszyków.
1. Wir sollen keine Plastiktüten benutz, sondern Baumwolltaschen oder Körbe.
2. Powinniśmy ograniczyć korzystanie z samochodu.
Powinniśmy, więcej chodzić na piechotę, jeździć rowerem lub korzystać z komunikacji miejskiej.

2. Wir sollen weniger Auto fahren. Wir sollen mehr zu Fuß gehen, mit dem.
Fahrrad oder mit den Verkehrsmitteln fahren.

foto
II. Ochrona środowiska w szkole
II. Die Umweltschutz in der Schule
1. Sortujemy śmieci:
a) makulaturę
b) baterie
c) aluminium
d) puste tonery do drukarek
2. Oszczędzamy energię:
a) korzystając z energooszczędnych żarówek
b) możliwie najdłużej pracując przy świetle dziennym
3. Bierzemy udział w akcjach proekologicznych:
a) "Dzień Ziemi" - sprzątamy nasze miasto
b) przygotowujemy plakaty o tematyce ekologicznej i wieszamy je na korytarzach szkolnych
c) bierzemy udział w apelach o tematyce ekologicznej
d) sadzimy drzewka i kwiaty wokół szkoły
4. Uczestniczymy w zajęciach w "Zielonej Szkole"
5. Współpracujemy z Ełckim Centrum Ekologicznym.
6. Nie depczemy trawników.
7. Do szkoły chodzimy piechotą.

foto
foto
foto
foto
1. Wir sortieren Müll:
a) Altpapier
b) Batterien
c) Aluminium
d) leere Druckerpatronen
2. Wir sparen Energie, indem
a) wir energiesparsame Glühbirnen benutzen,
b) wir möglichst lange beim Sonnenlicht arbeiten.
3. Wir nehmen an Umweltschutzaktionen teil:
a) "Umwelttag" - Wir räumen die Stadt auf, indem wir Müll sammeln,
b) wir bereiten öko - Plakate vor und wir hängen sie auf dem Schulkorridor,
c) wir nehmen an Informationstreffen über die Umweltschutz teil,
d) wir pflanzen Bäume und Blumen an der Schule.
4. Wir besuchen die "Grüne Schule", wo wir den Unterricht im Wald haben und die Natur kennen lernen.
5. Wir arbeiten mit dem Ełker öko-Zentrum (Centrum Edukacji Ekologicznej) mit.
6. Wir betreten den Rasen nicht.
7. Zur Schule gehen wir zu Fuß.

III. Ochrona środowiska w mieście
III. Die Umweltschutz in der Stadt
W 1992 roku nasze miasto otrzymało miano "Ełk - Miasto Ekologiczne"
Seit 1992 heißt Ełk "öko-Stadt"
foto
Woda:
Wasser:
1. Zmodernizowano ujęcie wody pitnej, dzięki czemu jest ona najwyższej jakości, spełniając normy unii Europejskiej.
1. Die Modernisierung der Trinkwasserentnahmestelle - das Wasser ist jetzt von besserer Qualität.
2. Rozbudowano i zmodernizowano miejską oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi Ełckiej. Jest ona bardziej sprawna, bezpieczniejsza dla środowiska i spełnia normy polskie i Unii Europejskiej.
2. Der Ausbau und die Modernisierung der Stadtkläranlage in Nowa Wieś Ełcka (ein Dorf in der Nähe von Ełk). Sie funktioniert besser und ist ungefährlicher für die Umwelt.
3. Od 1999 roku trwa rekultywacja Jeziora Ełckiego, w celu przywrócenia wodom jeziora drugiej klasy czystości.
3. Die Rekultivierung vom Ełker See. Der See wird mit Luft versorgt.
foto
4. Co roku instaluje się na ujściach kolektorów kanalizacji deszczowej nowe "separatory".
4. Die Instalation der "Isolatoren" an Gullys.
Powietrze:
Luft:
1. Od 1997 roku modernizuje się systemy grzewcze mieszkań, aby ograniczyć spalanie węgla w mieście i poprawić stan powietrza.
1. Die Modernisierung der Heizungssysteme.
2. Badanie stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta:
a. Stężenie NO2 (tlenek azotu) nie jest wysokie:
średnie stężenie = 9,95 (g/m3 , to znaczy 19,1% dopuszczalnego poziomu NO2 w powietrzu.
> najwyższe stężenie NO2 - centrum miasta, ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego - 35,3%
> najniższe stężenie NO2 - na Barankach - 11,1%
b. Stężenie SO2(tlenek siarki IV) nie jest wysokie:
średnie stężenie = 5,01 (g/m3 ,to znaczy 35,1% dopuszczalnego poziomu SO2 w powietrzu.
> najwyższe stężenie SO2 - ul. Sienkiewicza i Poprzeczna - 40,1%
> najniższe stężenie SO2 - na Barankach - 12,9%

2. Die Untersuchung der Luftverschmutzung in der Stadt:
a. Die Konzentration von NO2 ist nicht groß - 9,95 (g/m3 , (19,1% der zulässigen Norm)
> Die größte Konzentration von NO2 - im Stadtzentrum,Mickiewiczastr. und Wojska Polskiegostr. - 35,3%
> Die kleinste Konzentration von NO2 -in der Baranki-Siedlung - 11,1%
b. Die Konzentration von SO2ist nicht groß - 5,01 (g/m3 (35,1% der zulässigen Norm)
> Die größte Konzentration von SO2 - in der Zatorze - Siedlung - 40,1%
> Die kleinste Konzentration von SO2 - in der Baranki - Siedlung - 12,9%

W 2000 roku otworzono "Centrum Edukacji Ekologicznej", gdzie młodzież szkolna poznaje zasady ekologii.
2000 wurde das Ełker öko-Zentrum (Centrum Edukacji Ekologicznej) eröffnet. Die Jugendlichen lernen dort
öko-Prinzipien kennen

foto
Co trzeba zrobić? 1. Postawić kontenery do segregacji śmieci.
2. Modernizacja wysypiska śmieci.
3. Budowa elektrowni wykorzystującej tzw. odnawialne źródła energii (siłownie wiatrowe i kolektory słoneczne).

Was soll die Stadt für die Umwelt tun? Die Stadt soll: 1. Container zum Müllsortieren aufstellen,
2. die Müllkippe modernisieren,
3. moderne Kraftwerke bauen. Wind-, Wasser- und Luftenergie nutzen

[Na górę] [Drukuj tą stronę]

sp1@elk.edu.pl
pomysł strony: Maciej Kasprzyk - © copyright Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - administracja: J. Świderski